Taitomerkit ja tulokset

STARA -DIPLOMI

Stara- diplomi on voimistelijan ensimmäinen askel kohti arvioitavaa suoritusta. Stara diplomin liikkeissä testataan mm. liikkuvuutta ja voimaa, hieman kestävyyttä ja nopeuttakin. 

Stara- diplomin hyväksytysti suorittaneilta vaaditaan koordinaatiokykyä, tasapainoa, vartalon hallintaa, välineen käsittelyä ja liikkeiden yhdistämis-, erottelu- ja muuntelukykyä.

Suoritettavat liikkeet koostuvat perustaidoista, jotka voimistelijalla on hyvä olla siirryttäessä vaikeampiin liikkeisiin ja liikesarjoihin. Stara- diplomista seuraava askel seurassamme on pronssimerkki.

KULTA-, HOPEA- JA PRONSSIMERKIT

Kulta-, hopea- ja pronssimerkit suoritetaan erillisenä arviointitapahtumana.

Arviointi on huomattavasti stara- diplomia tarkempaa/ tiukempaa ja tekniikan tärkeys korostuu. Liikkeet tulee olla sulavia, esteettisiä ja ergonomisia. Merkkisuoritusliikkeissä vaaditaan jo lajitaitoja, perustaidot eivät enää riitä.

Kulta,- hopea- ja pronssimerkin saadakseen vaaditaan hyväksytty suoritus joka telineeltä arvon mukaisesti. Telineitä on viisi: permanto, puomi, renkaat, rekki ja hypyt.

Pronssitasosta edetään yhä vaativimpiin liikesarjoihin kohti kultamerkkiä.

TIMANTTIMERKKI

Timanttimerkki on seuramme tällä hetkellä vaikein merkkisuoritustaso.

Timanttimerkin suorittaneilta vaaditaan mm. vaativaa vartalon hallintaa, hyvää liikkuvuutta, staattista ja räjähtävää voimaa, nopeustaitavuutta, liike- ja etenemisnopeutta sekä vauhtikestävyyttä. 

Timanttimerkin voi suorittaa neljällä eri telineellä: permannolla, puomilla, rekillä ja renkailla.