3. Arvot

Avoimuus

Avoin tiedotus ja kanssakäyminen luovat turvallisuuden tunnetta ja ehkäisevät konflikteja.

Kannustus

Kannustava ilmapiiri luo pohjan kehitykselle ja niin henkiselle kuin fyysiselle hyvinvoinnille.

Yksilöllisyys

Jokaista voimistelijaa kunnioitetaan yksilönä ja huomioidaan yksilöllinen kehitystaso ohjauksessa.

Tasapuolisuus

Jokainen voimistelija on yhtä arvokas kehitystasosta, iästä, sukupuolesta ja taustasta riippumatta.