6. Toimintatavat

Ilmoittautumisen yhteydessä on seuran sääntöihin sitoutuminen velvoitettu. Pelisäännöt läpikäydään yhdessä voimistelijoiden ja vanhempien kanssa ensimmäisellä kerralla.

Ohjaajat sitoutuvat pelisääntöihin seuran ohjaajiksi ryhtyessään.


6.1 Pelisäännöt   

Voimistelijoiden pelisäännöt

Odotan harjoitusten alkamista pukuhuoneessa tai käytävässä, en juoksentele ympäriinsä

Kunnioitan itseäni ja muita käyttäytymällä kohteliaasti: pyydän ja kiitän, en kiroile

Saan harjoitella taitotasoni mukaan, kerron mahdollisista peloistani/ rajoitteista

Lähden harjoituksiin iloisella asenteella oppimaan

Pistän pitkät hiukseni kiinni harjoitusten ajaksi

Noudatan yhteisesti sovittuja pelisääntöjä

Kerron, jos loukkaan itseni harjoituksissa

En tuo karkkia tai purkkaa harjoituksiin

En mene telineille ennen ohjaajan lupaa

Kannustan muita ryhmäni voimistelijoita

Kuuntelen ja tottelen ohjaajia

Odotan omaa vuoroani


Ohjaajien pelisäännöt

Aloitan tunnin ajallaan

Ylläpidon ohjaustaitojani

Huolehdin turvallisuudesta

Olen hyvänä esimerkkinä voimistelijoille

Keskityn tunnin ajan vain ohjaamiseen

Korostan harjoituksissa reilun pelin henkeä

Suunnittelen ja valmistelen tunnin etukäteen

Kuuntelen voimistelijoita ja heidän kommenttejaan

Annan palautetta, joka on kehittävää ja myönteistä

Kohtelen kaikkia voimistelijoita tasapuolisesti ja reilusti

Pidän huolta yhteisesti sovittujen sääntöjen noudattamisesta

Otan tarvittaessa yhteyttä vanhempiin. Voin ohjata turvallisuuden vaarantavan voimistelijan kokonaan pois harjoituksista, jos suullinen varoitus/ hetkellinen jäähy ei ole tehonnut


Vanhempien pelisäännöt

Annan lapselleni rauhan harrastukseensa

Muistutan lastani käymään WC:ssä juuri ennen harjoituksia

Huolehdin, ettei lapseni ole nälkäinen harjoituksiin tullessaan

Huolehdin lapselleni asiaankuuluvat varusteet ja juomapullon: juomaksi vettä!

Esim. verkkarit/ shortsit ja t- paita, ei esim. farkkuja tai liian pitkiä housuja

Ulkokerroille säänmukainen, lämmin vaatetus

En tuo/ päästä sairasta lastani harjoituksiin

Tuon lapseni ajoissa tai huolehdin, että hän tulee itse ajoissa harjoituksiin

Mikäli haluan salilla olla mukana lapseni harjoituksissa, ilmoittaudun apuohjaajaksi

Ilmoitan, kun lapseni ei pääse harjoituksiin, mieluiten teksti- /whatsapp- viestillä päävalmentajalle


6.2 Turvallisuussuunnitelma

Harjoituksissa on paikalla aina vähintään yksi ensiaputaitoinen ohjaaja ja kaikki ohjaajat ovat tietoisia, mistä löytyy ensiapupakki mm. laastareineen ja kylmäpakkauksineen sekä siitä, mitkä ovat hätäpoistumistiet. Ensiapupakki löytyy harjoitustiloista. Hätäpoistumisteitä on viisi yhteiskoulun liikuntasalissa ja 3 tanssisalissa, 4 Mahnalan koulun liikuntasalissa, 2 Koskilinnan peilisalissa ja 2 HS Trainingin molemmissa tiloissa. 

Jokaisen voimisteluryhmän alussa pidetään nimenhuuto ja osallistujat merkitään nimilistaan, jotta hätätilanteen sattuessa voidaan helposti tarkistaa, täsmääkö pääluku sekä tarpeen mukaan tarkistaa jälkikäteen listalta paikallaolleet.

Turvallisuussuunnitelma käydään läpi kauden alussa ohjaajien kanssa, jotta kaikki ovat tietoisia toimintatavoista.


6.3 Vastuun jakaminen seurassa

Gymnaestradan vastuuhenkilö

Toimii yhdyshenkilönä Gymnaestrada tapahtuman järjestäjiin ja osallistujiin. Huolehtii käytännön etukäteis- ja paikan päällä suoritettavista järjestelyistä Gymnaestradassa.

Hallitus

Vastaa seuran kehityksestä ja kehittämisestä. Hallitus huolehtii, että hallinnolliset tehtävät tulee huolehdittua asianmukaisesti ja ajallaan. Hallitus kokoontuu muutaman kerran vuodessa pidempään kokoukseen tarkastellakseen hallituksen omaa ja seuran toimintaa. Kauden aikana läpikäydään useita asioita salilla ja lyhyemmissä palavereissa. WhatsApp ryhmissä saadaan myös asioita hoidettua nopeasti. Interaktiivisten kokousten määrä on myös kasvanut viime vuosina.

Jäsenrekisterivastaava

Ylläpitää seuran jäsenrekisteriä. Tiedottaa seuran toimintaan mukaan mahtuneille kauden aloituksesta. Informoi varasijoille jääneille ja ilmoittaa, miten varasijoilta voi päästä ryhmään kesken kaudenkin. Varasijoille jääneitä otetaan mukaan ryhmään, jos toiminta sen sallii.

Koulutuskoordinaattori

Pitää kirjaa ohjaajien koulutuksista ja kannustaa ohjaajia kouluttautumaan. Järjestää tilanteen mukaan yhteiskoulutuksia. Toimii yhdyshenkilönä ohjaajien ja hallituksen kanssa koulutussuunnittelussa.

Laskutusvastaava

Laskuttaa seuran jäsenmaksut, ilmavolttiradan vuokrat, tilaustunnit ja seuravaatetilaukset.

Mainonta- ja markkinointivastaava

Vastaa seuran markkinoinnin suunnittelusta ja toteutuksesta. Suunnittelee ja taittaa seuran mainokset painovalmiiksi.

Ohjaajat

Ohjaajat tekevät kausisuunnitelmat ja suunnittelevat työnjaon vastuu- ja apuohjaajien kesken. Kauden ensimmäisellä kerralla pidetään pelisääntöjen läpikäynti ja ohjaajien esittely voimistelijoille vanhempien kera.

Vastuuohjaajille kuuluu ensisijaisesti ohjaustunnin suunnittelu, työnjaon koordinointi ja tunnin sujuvuuden takaaminen. Apuohjaajat osallistuvat vastuuohjaajan suunnittelemiin tehtäviin, avustavat radan kasaamisessa ja purkamisessa. Pienten ryhmissä apuohjaajat useimmiten hoitavat vessareissut ja lohduttamiset. Radalla ohjaajat jakautuvat suunnitelluille, ohjaajaa vaativiin avustuspisteisiin.

Ohjaajat huolehtivat omasta ja voimistelijoiden turvallisuudesta ja ergonomiasta.

Jokaiselle harjoittelupäivälle on oma vastuuhenkilö, joka huolehtii tarvittavista sujuvan harjoittelun takaamista toimenpiteistä. Esim. ilmoittaa loppumassa olevista kylmäpakkauksista, sidetarpeista, korjausta vaativista välineistä ym.

Ohjaajat luovat ryhmilleen WhatsApp ryhmät, jolla taataan nopea tiedonkulku.

Sairastapauksissa ensisijaisesti sairastunut ohjaaja itse pyrkii hoitamaan sijaisen tilalleen sijaislistalta tai viestittämällä ohjaajien WhatsApp ryhmään. Näin olemme saaneet tähän asti aina paikattua sairastapaukset niin, ettei ryhmien turvallisuustaso ole vaarantunut. Tarvittaessa otetaan yhteys hallitukseen, joka järjestelee esim. pidempiaikaisen sairastumisen paikkauksen.

Rahastonhoitaja

Rahastonhoitaja hoitaa laskujen maksun, kirjanpidon ja tiliöinnin. Seuran taloustilanteen arviointi tapahtuu yhdessä hallituksen kanssa. Erityisesti suuret hankinnat käsitellään myös ohjaajien kanssa yhteistyötä tehden.

Seurafysioterapeutti

Antaa tarpeen mukaan yksilöllisiä harjoitusohjeita voimistelussa kehittymisen ja turvallisen harjoittelun tueksi voimistelijoille.

Seuravaatevastaava

Seuravaatevastaava luo suhteet yhteistyökumppaneihin ja neuvottelee tarjoukset. Hän vastaa seuravaatetilauksista ja luovutuksista. Seuravaatevastaava on myös apuna sovituksissa ja mallien suunnittelussa, jotta tuotteet saadaan tarpeita vastaaviksi. Seuravaatevastaava on myös apuna ns. ulkopuolisten esiintymisasujen hankinnoissa kuten Gymnaestradan asujen tilauksissa.

Sisäinen kouluttaja

Pitää huolta ohjaajien perehdyttämisestä ja pitää sisäisen koulutuksen vähintään kerran kaudessa toiminnan laadun varmistamiseksi. Auttaa ohjaajia tarpeen mukaan ohjaustyön suunnittelussa ja toteutuksessa.

Some- ja tiedotusvastaavat

Somevastaavat pitävät huolen siitä, että seuran tiedotukset näkyvät sosiaalisessa mediassa. Facebook ja internet sivut toimivat mainonnan lisäksi tiedotuskanavina. Instagram tili on luotu ensisijaisesti mainontatarkoitukseen mielenkiinnon herättämiseksi ja ylläpitämiseksi.

Tiedotusvastaava hoitaa virallisen sähköpostitiedotuksen isommista tapahtumista jäsenistölle ja ohjaajakokouksien muistiot ohjaajille. Ohjaajille on myös luotu päiväkohtaiset ohjaajien WhatsApp ryhmät sekä koko ohjaajakaartin kattava WhatsApp ryhmä. Hallituksella on oma WhatsApp- että sähköpostirinki.

Telineturvallisuusvastaava

Huolehtii telineiden käyttökunnosta ja turvallisuudesta sekä osallistuu hankintojen suunnitteluun, valintaan ja toteutukseen.

Toiminnanjohtaja

Vastaa seuran päivittäisestä käytännön toiminnan sujuvuudesta. Toimii yhteistyössä kaikkien vastuualueen omaavien henkilöiden kanssa. Toiminnanjohtajajalle ohjataan ensisijaisesti seuran asioita koskevat tiedustelut ja selvittelyt niin seuran sisäisissä kuin ulkopuolisissa asioissa. Toiminnanjohtaja toimii myös päävalmentajana.

Ongelmanratkaisupolun vastaava

Toimii sovittelijana ja yhteyshenkilönä haastavissa tilanteissa, joissa esimerkiksi ohjaajien resurssit eivät riitä. Vastaavaan voi ottaa yhteyttä myös itse harrastaja, harrastajan huoltaja, ohjaaja tai seuratoimija.

     

6.4 Voimistelijoiden osallistaminen

Voimistelijoita pyritään osallistamaan seuran toimintaan eri osa- alueilla. Parkouraajat esim. pääsivät maalaamaan seuran hyppyboxin spraymaaleilla. Taitoryhmäläiset pääsivät kertomaan nuoremmille taitoryhmässä harjoittelusta ja sen vaatimuksista omin sanoin. Voimistelijoilla on mahdollisuus vaikuttaa erikoiskertojen sisältöön. Tyytyväisyyskyselyiden ja valmennuskertojen saamien palautteiden avulla pyritään kehittämään toimintaa tarpeita vastaaviksi. Vanhempia voimistelijoita rekrytoidaan apuohjaajiksi. Tämä rekrytointihanke on käynnistynyt hyvin. Kevätkaudella 2024 nuoria apuohjaajia on seurassamme 7 kpl. Toiminnassa mukana olevat ovat aktiivisia ja kaikki ovat koulututtautuneet. 

Vuodesta 2019 lähtien on kesäisin palkattu nuoria pitämään kesätoimintaa lapsille. Suomen harrastamisen malli- hankkeen myötä uoriso-ohjaajia on pitänyt kerhoja itsenäisesti.


6.5 Valmennuksen ja ohjauksen linja   

Kauden alussa seuran sisäinen kouluttaja pitää koulutus- ja perehdytyspäivän. Sisäisissä koulutuksissa läpikäydään fyysisesti ja henkisesti turvallisen harjoitteluympäristön luomisen edellytykset. Yhteiset säännöt ja toimintatavat myös kerrataan ja tarvittaessa päivitetään.

Ohjauksen linjaukset ja seuran toimintaperiaatteet läpikäydään yhteisissä ohjaajakokouksissa. Kerran viikossa on ohjaajille vapaaharjoitteluvuoro, jossa ohjaajat pääsevät itse treenaamaan, kokeilemaan avustuksia käytännössä kiireettä ja esim. keskustelemaan salilla ilmenneistä ongelmakohdista tai parannusehdotuksista.

Kauden ensimmäisiin harjoituksiin kutsutaan vanhemmat paikalle yhteisten pelisääntöjen ja toimintatapojen läpikäyntiä varten.


6.6 Seuran ongelmaratkaisupolku

Jos esiin tulee ongelmatilanteita, ne pyritään selvittämään samantien. Asia käydään läpi aina ensin voimistelijan kanssa. Ongelman selvittämiseksi voidaan mukaan ottaa vanhemmat/ huoltajat ja/tai kysyä hallituksen kantaa asiasta. Lisätoimenpiteisiin ryhdytään tilanteen niin vaatiessa. Kukin ongelmatilanne ratkaistaan tapauskohtaisesti, kaikkia osapuolia kuullen.
Toiminnanjohtaja Ulrika Rissanen toimii tarpeen mukaan ongelmanratkaisupolun vastaavana.


6.7 Seuratoimihenkilöiden huomioiminen

Ohjaajille järjestetään virkistyspäivä toimintakauden päätteeksi. Virkistyspäivä on usein toiminnallinen ruokailun kera. Poisjääviä ja aktiivisia seuratoimijoita muistetaan kevätnäytösten yhteydessä. Ohjaajille maksetaan matkakorvaukset ja koulutuskulut.


6.8 Yhteistyö eri tahojen kanssa

Seura on avoin yhteistyöehdotuksille. Yhteistyöehdotukset ratkaistaan tapauskohtaisesti.

Yhteistyötä eri toimijoiden välillä on pyritty lisäämään. Seura on osallistunut mm. kunnan ja eri tahojen järjestämiin tapahtumiin ja teemapäiviin. Kouluissa on pidetty esittelykertoja telinevoimistelun, parkourin ja akrobatian saralta. Kaudella 2017- 2018 pidettiin mm. jääkiekkoseuralle ja maahanmuuttajien hybridi-ryhmälle parkour- ja kehonhallinnan teemakertoja. Nämä ovat saaneet hyvää palautetta. 2018-2019 kaudella järjestettiin mm.Liikkuva koulu hankkeen myötä lajikarnevaalit Hämeenkyrön 3-4-luokkalaisille. Teemana oli parkour. Korona toi kaikkiin suurtapahtumiin katkoksen, mutta 2021-2022 yhteistyö vilkastui jälleen lähes normaalille tasolle.

Seura osallistui ensimmäistä kertaa historiassaan voimistelun suurtapahtumaan, Gymnaestradaan 7.-10.6.2018. Seura osallistui kahteen kenttänäytösohjelmaan päätösjuhlassa "Tunne liike". 

Kesällä 2022 Tampereen Gymnaestradaan osallistui akrobatian kenttänäytökseen "Vain taivas rajana" 7 aikuisakrobaattia ja teamgym luokkakilpailuihin 2 joukkuetta (1. ja 2.luokkaan). 

Keväällä 2021 ja 2022 Hämeenkyrön kunta sai tukea valtiolta "Suomen harrastamisen malli"- hankkeen myötä. Tätä tukea seuramme on käyttänyt voimistelu- ja parkour-kerhojen muodossa.

Seura tekee yhteistyötä muiden seurojen ja kunnan kanssa. Seura on osana seuraparlamenttia, joka kokoustaa säännöllisesti, kokouksissa mukana myös kunnan vapaa-aikapäällikkö.

Seura on osallistunut erilaisiin kunnan ja muiden yhteistyötahojen tempauksiin ja teemapäiviin. Kisaryhmäläiset ovat myös käyneet esiintymässä kunnan tapahtumissa.


6.9 Sairaustapaukset ja tapaturmat

Kaikki harrastajamme ovat vakuutettuja OP Pohjolan jumppaturvalla. Harjoituksissa loukkaantuessa, tulee loukkaantumisesta ilmoittaa välittömästi oman ryhmän ohjaajalle. Tarvittaessa hakeudutaan joko oman paikkakunnan terveyskeskukseen tai Tampereen Pohjolasairaalaan. Ilta-/ yöaikaan voi hakeutua myös tapaturman niin vaatiessa TAYS:iin päivystykseen.

> 2kk poissaolo voidaan korvata. Korvaus on aina harkinnanvarainen ja poissaolosta on oltava lääkärintodistus. Harrastaja/ harrastajan huoltaja voi hakea korvausta hallitukselta. Korvaus esitetään seuran puheenjohtajalle. Katso tarkemmat ohjeet vakuutus- kohdasta

https://www.kyronkieppi.net/seura/vakuutus/