7. Seuran kehittäminen

7.1 Ohjaajien koulutus

Arvostamme ohjaajien koulutusta ja järjestämme koulutuksia säännöllisesti pitääksemme ohjauksen tason korkeana. Pyrimme siihen, että jokaisessa ryhmässä vähintään pääohjaaja/ -valmentaja on kouluttautunut ja kokemuksen omaava.

Sisäisten ja ulkoisten koulutusten avulla pyrimme yhtenäistämään ohjauslinjaamme ja -sanastoa.

Uusille ohjaajille järjestetään sisäisen kouluttajan järjestämä perehdytyspäivä. Viime vuosien ajan seura on panostanut ohjaajien koulutukseen ostamalla tilauskoulutuksen omalle salille. Näin olemme saaneet suurimman osan ohjaajista koulutettua startti- ja voimistelukoulukoulutuksella. 

Maaliskuussa 2019 seuramme teki yhteistyösopimuksen Tampereen Voimistelijoiden kanssa ostaessaan Voimisteluliitolta huippuseurojen kaksivuotisen koulutuslisenssin vuosille 2019-2020. Koulutuslisenssin myötä saimme päivitettyä ja nostettua koulutustasoa. 

Jokainen ohjaaja voi lisäksi itse hakea lupaa hallitukselta osallistua haluamaansa koulutukseen.

Tämä suunnitelmallinen kouluttautuminen on osoittautunut hyväksi ja laatua tukevaksi, joten jatkamme koulutuksen urapolkua eteenpäin tavoitteellisesti.

2021 seura ei uusinut koulutuslisenssiä koronan takia. Kouluttautuminen pidettiin kuitenkin aktiivisena. Lähes koko ohjaajaporukka pääsi "Avusta oikein"- koulutukseen, joka järjestettiin Kauppi Sport Centerissä syksyllä 2021. 2 ohjaajaa sai I tason suoritettua 2021 vuoden aikana.

2022 vuoden alussa saatiin 20 ohjaajalle startti- koulutus kuntoon. Näin kaikki seuran ohjaajat ovat käyneet läpi peruskoulutuksen. Helmikuussa 2022 on lisäksi akrobatia ohjaajille akrobatian lajitaitokoulutus. Keväällä 2022 pidetään ohjaajille vielä sisäiset koulutuspäivät pienryhmissä.

2023-2024 kaudella koulutuksia on pidetty täsmäkoulutuksina, koska peruskoulutukset on suurimmalta osalta käyty. Tarpeen mukaan koulutettu ohjaajia. Vastuullisuusohjelman myötä "Et ole yksin koulutus" on tehty tietoiseksi ohjaajille ja nuorisoharrastajille, samoin muita verkkokoulutuksia kuten "Puhtaasti paras".


7.2 Laadun tarkkailu

Seura haluaa kehittyä ja kehittää toimintaansa.

Seuratasolla laaduntarkkailua tehdään luontevasti arkisen toiminnan yhteydessä. Ohjaajakokouksissa käsitellään kulunutta kautta ja etsitään ratkaisuja mahdollisiin ongelmiin. Palautetta voi antaa heti tuntien jälkeen tai ottamalla yhteyttä ohjaajaan viestien välityksellä. Seuran internet-sivuilla on myös mahdollisuus palautteen antoon.

Tarkkailemme kaikkien ryhmien osallistujamääriä, joka myös osaltaan kertoo toiminnan laadusta. Seurassa vallitsee avoin ilmapiiri, joten palautteenanto tapahtuu usein kasvotusten.

Seuran toiminnan laatukysely tehtiin viimeksi keväällä 2023, jonka avulla seura pyrki kehittämään toimintaa entisestään ja puuttumaan epäkohtiin.

Seuraava palautekysely on tarkoitus tehdä keväällä 2024.


7.3 Sitoutuminen Tähtiseuraksi

Yksi askel kohti alati jatkuvaa kehityskaarta oli tähtiseuraksi hakeminen. Hakuprosessi käynnistettiin syksyllä 2017 ja audienssi oli 6.4.2018. Seuralle myönnettiin tähtiseuran arvo huhtikuussa 2018.

Tähtiseuraksi hakemista oli mietitty jo vuoden ajan hallituksen taholla ja hakuprosessi tuli ajankohtaiseksi, kun huomattiin kriteereiden täyttyvän jo seurassamme. Asia käsiteltiin ohjaajakokouksessa ja vastaanotto oli positiivinen, ohjaajat olivat sitoutuneita laadun kehittämiseen. Asiat tuli vain saattaa kirjalliseen muotoon kaikkien nähtäväksi. Seuran kehitystyö sinetöitiin Gymnaestradassa jäettavassa tähtiseura merkissä. 

Tähtiseurana pysyminen on tärkeää seurallemme. Seura haluaa pysyä kehityksen virrassa ja toimia laadukkaasti jatkossakin.

Huhtikuussa 2021 järjestettiin seuran jatkoauditointi, jossa arvioitiin täyttääkö seura edelleen tähtiseuran laatukriteerit. Auditointi meni läpi.

Seuran uudelleenauditointi on tulossa 4/2024.


Tähtiseurat - Seurojen laatuohjelma

Tähtiseura-ohjelma on seuratoiminnan laatuohjelma, jonka tavoitteena on kehittää suomalaista seuratoimintaa. Toiminnan tunnuksena toimii Tähtimerkki, joka kertoo, että seura on kehittynyt tasolle, jossa seuratoimintaohjelmassa määritellyt laatutekijät toteutuvat.

Voimisteluseura Kyrön Kieppi uudelleen auditoitiin tähtiseurojen laatuohjelman merkeissä. Seuralle myönnettiin tähtiseuran arvo uudelleen 10.8.2021.