Viestintäsuunnitelma

Tiivistetty versio alla. PDF versiossa kokonaisuudessaan

1.      TARKOITUS

Voimisteluseura Kyrön Kiepin viestintäsuunnitelman tarkoituksena on lisätä toiminnan laatua ja selkeyttää kunkin vastuualueen toimintaa.

2.      TAVOITE

Voimisteluseura Kyrön Kiepin tavoite on, että viestintä on avointa, ajantasaista, tasapuolista, nopeasti muuttuviin olosuhteisiin ja tilanteisiin reagoivaa sekä yhteisöllisyyttä lisäävää.

Tieto on helposti saatavilla.

Palautekyselyn viestintä osuuden tulos olisi vähintään hyvä.

3.      SISÄINEN VIESTINTÄ

Sisäisestä viestinnästä vastaa toiminnanjohtaja, joka hyväksyttää linjaukset tarvittaessa hallitukselta. Viestintä jalkautuu ryhmien ohjaajille, jotka hoitavat jokapäiväisen tiedottamisen. Isompien tapahtumien ja muutosten sisäisen viestinnän hoitaa toiminnanjohtaja. 

4.      ULKOINEN VIESTINTÄ

Ulkoisesta viestinnästä vastaa toiminnanjohtaja, SOME- vastaavat ja mainonta- ja markkinointivastaava. Tarvittaessa linjaukset hyväksytetään hallitukselta.

5.      KRIISIVIESTINTÄ

Kriisiviestinnästä vastaa toiminnanjohtaja.

 Kriisiviestinnän tärkeimmät periaatteet

· Ihmisten turvallisuuden varmistaminen

· Kriisi- ilmoitukset toiminnanjohtajalle, Ulrika Rissanen

   -> estyneenä pj. Sinikka Jatala

·  Ohjaa kaikki kriisiasiat kriisiviestintävastaavalle

·  Pidä kriisiviestintävastaava ajan tasalla tilanteesta ja tapahtumista

·  Kriisiviestintävastaava antaa viralliset lausunnot

6.      SOME PELISÄÄNNÖT