Voimistelukoulut 3-6 vuotiaat

Voimistelukoulu 

Voimistelukouluryhmissä lapset opettelevat liikkumisen perustaitoja leikkien. Voimistelukouluryhmiin osallistuvat lapset ovat seurassamme 3–6-vuotiaita ja mukaan voivat tulla sekä pojat että tytöt. 

Voimistelukoulussa liikkuminen on iloinen asia! Siellä joka lapsella on oikeus harjoitella omien taitojensa ja toiveidensa mukaisesti. Voimistelukoulussa luodaan voimistelutaitojen pohja, josta lapsi voi ponnistaa eteenpäin joko kilpalajin parissa, taikka voimistelun harrasteryhmässä. 

Voimistelukoulukonsepti

Suomen Voimisteluliitto on ottanut käyttöön voimistelukoulukonseptin vuonna 2017. Voimisteluliiton päätavoite on lisätä konseptin avulla seurojen lasten toiminnan laatua ja ohjaajien osaamista.

Liikuntaleikkikoulu

Liikuntaleikkikoulu on Nuoren Suomen kehittämä 3–6-vuotiaiden lasten monipuolinen liikuntaohjelma.

Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutus, tuntimallit ja toimintatapa edistävät pienten lasten liikuntaa muun muassa urheiluseuroissa, Mannerheimin Lastensuojeluliiton yhdistyksissä, seurakunnissa ja päivähoidossa.

Liikuntaleikkikoulun sisältö on rakennettu lasten liikunnallisen kehityksen vaiheet huomioiden ja se tarjoaa päivähoidon liikuntakasvatuksen avuksi suunnitelmallisen neljän vuoden liikuntaohjelman valmiine tuntimalleineen. Liikuntaleikkikoulun avulla ohjattu liikunta on tavoitteellista, monipuolista ja hauskaa!

Voimisteluseura Kyrön Kiepin ohjaajien koulutus

 

Kaikki vastuuohjaajamme ovat koulutuksen käyneitä ja ammattitaitoisia. 

Noudatamme Suomen Voimisteluliiton koulutusjärjestelmää. Suuri osa ohjaajistamme on käynyt myös HLU:n liikuntaleikkikouluohjaajan koulutuksen. 

Kouloutuksia ja kokemusta hyödyntäen pyrimme takaamaan lapsillenne mielekkäät ja laadukkaat ohjaustunnit.